Privacy Statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lieferink ICT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lieferink ICT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lieferink ICT verstrekt. Lieferink ICT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mail adres
  • Uw telefoon nummer
  • Uw IP-Adres
Waarom Lieferink ICT gegevens nodig heeft

Lieferink ICT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Lieferink ICT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Lieferink ICT gegevens bewaart

Lieferink ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Lieferink ICT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Lieferink ICT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lieferink ICT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lieferinkict.nl. Lieferink ICT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Lieferink ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lieferink ICT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lieferink ICT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lieferink ICT op via info@lieferinkict.nl. www.lieferinkict.nl is een website van Lieferink ICT. Lieferink ICT is als volgt te bereiken:

Postadres: Koningsdam 3, 1906 WK Limmen

Vestigingsadres: Koningsdam 3, 1906 WK Limmen

KvK nummer: 74641816

Telefoon: 06 –

E-mailadres: info@lieferinkict.nl